องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนเเละยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนเเละยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตที่จำหน่ายเเละสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1