messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่เเละเขตสูบบุหรี่ในเขตพื้นที่ปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตบลเป๊าะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 15
โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน และกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 78
รายงานการขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เเนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 27
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567 และขอความร่วมมือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีให้มาชำระภาษีในห่วงภาษีด้วยนะคะ โดยติดต่อที่กองคลัง โทร.08 8590 3670 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : มะลิวรรณ | เปิดอ่าน : 39
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : มะลิวรรณ | เปิดอ่าน : 42
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ศิริภา | เปิดอ่าน : 52
โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2784
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 51
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4