messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 192
ระเบียบบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 194
แบบประเมินผลงานชชำนาญงาน/ชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
มาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
มาตรฐานอุบัติเหตุทางถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
มาตรฐานส่งเสริมอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
มาตรฐานส่งเสริมวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
มาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
มาตรฐานระบบน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
มาตรฐานพัฒนาสตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
มาตรฐานทางเดิน ทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
มาตรฐานงานสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1