องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ระเบียบบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file แบบประเมินผลงานชชำนาญงาน/ชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file มาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file มาตรฐานอุบัติเหตุทางถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file มาตรฐานส่งเสริมอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file มาตรฐานส่งเสริมวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file มาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file มาตรฐานระบบน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file มาตรฐานพัฒนาสตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file มาตรฐานทางเดิน ทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file มาตรฐานงานสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1