messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5876838
นายทินพันธุ์ จวงจันทร์
หัวหน้าสำหนักปลัด
โทร : 065-0564990
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-2351451
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 064-2351451