ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : iZSkOE0Wed24044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้