ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 และขอความร่วมมือผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี โดยติดต่อที่กองคลัง โทร. 08 8590 3670

ชื่อไฟล์ : x4XFisFWed95742.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้