องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ฐิติยา | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.ศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาสายงานผู้บริหารอบต.พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1