messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองช่าง
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นายทศพล จำปี
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 092-7138878
นายอดุลวิทย์ วงศ์คำจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : -
นายพงษ์พันธ์ ดวงชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
โทร : -
นายเกษตรศิลป์ คงชนะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : -
นายวีรศักดิ์ ราษี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวดุษฎี มะลิไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสนั่น กันยา
ลูกจ้างทั่วไป