messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box คณะผู้บริหาร
นายถวิล ชิณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 08-9949-6852
นายนิคม จันทร์โท
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 08-4057-8449
นางสมบัติ ดวงชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 09-3562-5118
นายสมศรี ดวงชัย
เลขานุการนายกอบต.
โทร : 08-0418-2007
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 0881024948
นายทวีศักดิ์ บัวพันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 065-2977490
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 098-5876838
นายทินพันธุ์ จวงจันทร์
หัวหน้าสำหนักปลัด
โทร : 065-0564990
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม รก.ผอ.กองคลัง
โทร : 064-2351451
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 06-4235-1451