องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ โทร : 0885903670 โทรสาร : 0885903671

โครงสร้างการปฏิบัติงาน
account_box คณะผู้บริหาร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
นายนิคม จันทร์โท
รองนายกอบต.
นายนิคม จันทร์โท
รองนายกอบต.
นางสมบัติ ดวงชัย
รองนายกอบต.
นางสมบัติ ดวงชัย
รองนายกอบต.
ว่าง
เลขานุการนายกอบต.
ว่าง
เลขานุการนายกอบต.
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 098-5876838
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 098-5876838
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87