messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
image จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ[6 มิถุนายน 2567]
ช่องทางการสำหรับการเเจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย[6 มิถุนายน 2567]
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (12ข้อควรรู้)[5 มิถุนายน 2567]
10 วิธีง่ายๆ ในการคัดแยกขยะ[26 มีนาคม 2567]
แยกขยะเพื่อโลก[26 มีนาคม 2567]
แยกขยะก่อนทิ้ง[25 มีนาคม 2567]
ประกาศเจตนารมย์ สุจริต โปร่งใส่ ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 2567 No Gift Policy งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส[3 มกราคม 2567]
ประกาศเจตนารมย์ สุจริต โปร่งใส ท้องถิ่นไทยสะอาด 2567 No Gift policy งดการรับเเละให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส[3 มกราคม 2567]
ตราสัญลักษณ์ อถล.[1 มีนาคม 2566]
"อบต.เป๊าะ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด"[20 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)