messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 064-2351451
นางภัทรนันท์ สาสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรีนวล นันทวงศ์
ครูชำนาญการ
นางสาวอรุณรัตน์ สุทธิเสน
ครูชำนาญการ
นางธัญญลักษณ์ เดชชัย
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ ขุนพรหม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางกันฑิมา สุทธสนธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางกุลธิดา เสาศิริ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุภาภร งามเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพนิดา หล้าโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุญยัง จันโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนีรนุช รักธง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายชลธิศ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิชญาดา สุทธสนธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป