messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะก็มีโบราณสถานปราสาทกู่สมบูรณ์ ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าเนรัญชรา ในท้องที่บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวอำเภอบึงบูรพ์ ๖ กม.ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ ๔๒ กม. ปราสาทกู่สมบูรณ์เป็นปราสาทขนาดเล็ก ยังไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นศิลปะแบบใดและสร้างในสมัยใด นอกจากนี้แล้วยังมีสิ่งที่น่าเข้าชมคือเรือรบพิฆาตสังสารวัตฏ โดยเจ้าอาวาสวัด(หลวงพ่อหมอ)เป็นผู้นำก่อสร้างซึ่งลักษณะเป็นเรือรบขนาด ๕ ชั้น
ที่พัก
ถ้านักท่องเที่ยวประสงค์จะพักก็มีรีสอร์ทในตัวอำเภอบึงบูรพ์ 2-3 แห่ง
ร้านอาหาร
ก็มีหลายร้านที่อยู่นตัวอำเภอบึงบูรพ์ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น