messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box สมาชิกสภา
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ประธานสภาอบต.
โทร : 08-8102-4948
นายทวีศักดิ์ บัวพันธ์
รองประธานสภาอบต.
โทร : 06-5297-7490
นายจันทร์ พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 08-4888-6716
นายสถิต มะลิไทย
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 09-5613-2049
นายเผด็จ หลักบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 08-8360-2696
นางสมร แก้วหอม
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 09-2552-0505
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายทวีศักดิ์ บัวพันธ์
ส.อบต.หมู่8
นายสมหมาย พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 08-2749-9127
นายเตย จันทร
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางสาวศิริพร งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายสุพัฒน์ ชนะงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 08-4497-3312
นางยุภาพร งามศิริ
ส.อบต.15
โทร : 06-4257-7034
นายปรีชา พรหมทา
ส.อบต.16
โทร : 08-9990-7338