องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ โทร : 0885903670 โทรสาร : 0885903671

โครงสร้างการปฏิบัติงาน
account_box สมาชิกสภา
นายจันทร์ พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายจันทร์ พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ร.ต.ท.สถิต มะลิไทย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ร.ต.ท.สถิต มะลิไทย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายเผด็จ หลักบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายเผด็จ หลักบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นางสมร แก้วหอม
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางสมร แก้วหอม
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายทวีศักดิ์ บัวพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายทวีศักดิ์ บัวพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสมหมาย พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมหมาย พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายเตย จันทร
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายเตย จันทร
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นางสาวศิริพร งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางสาวศิริพร งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายสุพัฒน์ ชนะงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายสุพัฒน์ ชนะงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางยุภาพร งามศิริ
ส.อบต.11
นางยุภาพร งามศิริ
ส.อบต.11
นายปรีชา พรหมทา
ส.อบต.12
นายปรีชา พรหมทา
ส.อบต.12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 098-5876838
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 098-5876838
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74