องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ โทร : 0885903670 โทรสาร : 0885903671

โครงสร้างการปฏิบัติงาน
account_box กองคลัง
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดอบต.เป๊าะ รก.ผอ.กองคลัง
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดอบต.เป๊าะ รก.ผอ.กองคลัง
นางเยาวลักษณ์ กุศลคุณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : -
นางเยาวลักษณ์ กุศลคุณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : -
นางนพรัตน์ พัฒเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 093-2282309
นางนพรัตน์ พัฒเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 093-2282309
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปง./ชง.
นายประจักษ์ บัวพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
นายประจักษ์ บัวพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
นางมะลิวรรณ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
นางมะลิวรรณ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
นางศิริลักษณ์ พรหมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศิริลักษณ์ พรหมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริยากร พรหมศรี
คนงานทั่วไป
นางสาวศิริยากร พรหมศรี
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 098-5876838
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 098-5876838
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42