messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 110 - 05 สายโนนลาน - หนองโน หมู่ที่ 1 บ้านโนนลาน ตำบลเป๊าะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 110 - 05 สายโนนลาน - หนองโน หมู่ที่ 1 บ้านโนนลาน ตำบลเป๊าะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 110 - 05 สายโนนลาน - หนองโน หมู่ที่ 1 บ้านโนนลาน ตำบลเป๊าะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 110 - 05 สายโนนลาน - หนองโน หมู่ที่ 1 บ้านโนนลาน ตำบลเป๊าะ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านม่วง หมู่ที่ 4 สายไปประปาใหม่ - หนองปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเกลี่ยเรียบ บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 15 สายนาโนน - โนนอีซา - นาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น บ้านโนนลาน หมู่ที่ 1 สายสามแยกนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปีาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสำนักงานตลอดจนซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาานในสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) เพื่อใช้ปฎิบัติงานในสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนหย่อมและต้นไม้บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหมากยาง ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (PRINTER HP LASERJET M203DN) กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการปฏิบัติเพืื่อปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติเพืื่อปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม อาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเคร่ื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ และอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ เพื่อเลี้ยงรับรองตามโครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน (ธนาคารขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างจ้างเหมายานพาหนะเดินทางเพื่อใช้งานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา (งบรายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลานองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา (งบรายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วงองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา (งบรายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมากยางองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นผิวหินคลุก บ้านโนนลาน หมู่ที่ 1 ตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินบดอัดเกลี่ยเรียบ บ้านโนนลาน หมู่ที่ 1 ตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินบดอัดเกลี่ยเรียบ บ้านโนนลาน หมู่ที่ 1 สายนาน้อย - สายผู้ช่วยประสงค์ คำมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา (งบรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2567) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลานองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วงองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ทำฟ้าเพดานสำนักงานห้องกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินบดอัดเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 บ้านโนนลาน สายนาน้อย - นาผู้ช่วยประสงค์ คำมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นผิวหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านโนนลาน ตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนลานองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (จำนวนเด็ก 16 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วงองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (จำนวนเด็ก 13 คน คนละ 36 บาท จำนวน 20 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานตามโครงการ การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากยาง หมู่ที่ 16 สายบ้านหมากยางเหนือ - บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมากยาง หมู่ที่ 3 สายจากวัดป่าไปหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 7 สายทางหลวง 2347 - คลองชลประทาน ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูใหม่ หมู่ที่ 15 สายโนนอีซา - ร่องหมาแจะ ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
1 - 50 (ทั้งหมด 328 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7