องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ลำดับขั้นตอนปรับปรุง ผอ.กองระดับกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ลำดับขั้นตอนการกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ลำดับขั้นตอนการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี .อบต.เป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แบบประเมินชำนาญงานและชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file แบบประเมินอาวุโส ชำนาญการพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file โครงการคุณธรรมและจริยธรรม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file สรุปอบรม พรบ.จัดซื้ัอจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file สรุปอบรมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : 42
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1